Gemeente Dordrecht

Een overheidsinstantie

11 Woo-verzoeken
Inzage besluitvorming omtrent opgelegde combi regeling
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan GJ Kettelarij op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte heer/mevrouw Kettelarij, Uw aanvraag of bericht hebben wij op 10 april 2024 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2024-00391...
Inzage besluitvorming omtrent opgelegde combi regeling
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan GJ Kettelarij op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer Kettelarij, Op 22 mei 2023 ontvingen wij van u een verzoek op grond van de Wet open overheid. Dit Woo-verzoek is ingeboekt onder het za...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In de bijlage vindt u een reactie op uw verzoek omtrent aanvullend beleid Sekswerk.   Met vriendelijke groet,...
Beste heer Vedder, Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn. Het v...
Demonstratie 4 juli 2020
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan M. Ooijen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw Ooijen, Uw aanvraag hebben wij op 14 januari 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0006611. Wij nemen...
Huidige stand van zaken met betrekking tot kunstwerk Mobilarium
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Dordrecht door Ron de Deugd op .

In afwachting van interne heroverweging.

De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en mag hier zonodig nog vier weken aan toevoegen. In totaal moet je dus uiterl...
Geachte heer/mevrouw, Uw aanvraag hebben wij op 6 september 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0125300. Wij nemen conta...
openheid klachten verkeerssituatie Vissersdijk zaaknummer 2020-0145666
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door Thomas Vedder op .

Termijn ruimschoots verstreken.

ons is te kennen gegeven dat er op basis van klachten van politie, fietsersbond en bewoners over de verkeerssituatie op de Vissersdijk ter hoogte van d...
Demonstratie 4 juli 2020
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door M. Ooijen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Gemeente Dordrecht, Wet openbaarheid bestuur WOB Geachte mevrouw, heer, Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli een demonstra...
  Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u ons besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet, GEMEENTE DORDREC...
Geachte heer Staal, Op 28 februari 2010 ontvingen wij uw informatieverzoek inzake de gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven 2015-2019. U kw...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?