Gemeente Dordrecht

Een overheidsinstantie

8 Woo-verzoeken
Demonstratie 4 juli 2020
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan M. Ooijen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw Ooijen, Uw aanvraag hebben wij op 14 januari 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0006611. Wij nemen...
Huidige stand van zaken met betrekking tot kunstwerk Mobilarium
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Dordrecht door Ron de Deugd op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente Dordrecht, De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en mag hier zonodig nog vier weken aan toevoegen...
Geachte heer/mevrouw, Uw aanvraag hebben wij op 6 september 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0125300. Wij nemen conta...
openheid klachten verkeerssituatie Vissersdijk zaaknummer 2020-0145666
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door Thomas Vedder op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Dordrecht, ons is te kennen gegeven dat er op basis van klachten van politie, fietsersbond en bewoners over de verkeerssituatie op d...
Demonstratie 4 juli 2020
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door M. Ooijen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Gemeente Dordrecht, Wet openbaarheid bestuur WOB Geachte mevrouw, heer, Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli een demonstra...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?