Gemeente Dordrecht

Een overheidsinstantie

10 Woo-verzoeken
Inzage besluitvorming omtrent opgelegde combi regeling
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan GJ Kettelarij op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer , Uw aanvraag of bericht hebben wij op 22 mei 2023 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2023-0075176. Wij nemen contac...
Demonstratie 4 juli 2020
Antwoord van Gemeente Dordrecht aan M. Ooijen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw Ooijen, Uw aanvraag hebben wij op 14 januari 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0006611. Wij nemen...
Huidige stand van zaken met betrekking tot kunstwerk Mobilarium
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Dordrecht door Ron de Deugd op .

In afwachting van interne heroverweging.

De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en mag hier zonodig nog vier weken aan toevoegen. In totaal moet je dus uiterl...
Geachte heer/mevrouw, Uw aanvraag hebben wij op 6 september 2021 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2021-0125300. Wij nemen conta...
openheid klachten verkeerssituatie Vissersdijk zaaknummer 2020-0145666
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door Thomas Vedder op .

Termijn ruimschoots verstreken.

ons is te kennen gegeven dat er op basis van klachten van politie, fietsersbond en bewoners over de verkeerssituatie op de Vissersdijk ter hoogte van d...
Demonstratie 4 juli 2020
Verzoek verzonden aan Gemeente Dordrecht door M. Ooijen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Gemeente Dordrecht, Wet openbaarheid bestuur WOB Geachte mevrouw, heer, Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli een demonstra...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?