Gemeente Dordrecht

Een overheidsinstantie

8 Woo-verzoeken
Beste heer Vedder, Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn. Het v...
  Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u ons besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet, GEMEENTE DORDREC...
Geachte heer Staal, Op 28 februari 2010 ontvingen wij uw informatieverzoek inzake de gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven 2015-2019. U kw...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?