Gemeente Drechterland

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Geachte Gemeente verzoek te doen toekomen de exploitatievergunning, terrasvergunning en ontheffing voor objecten aan de openbare weg inzake Eetcafé de...
Mandaat/ Volmacht
Antwoord van Gemeente Drechterland aan Nancy op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Dam, Hierbij doe ik u toekomen de reactie op uw verzoek van 31 juli 2023. Vriendelijk verwijs ik u naar de bijlage. Het originele...
Woo verzoek mandaat/ Volmacht
Antwoord van Gemeente Drechterland aan Nancy op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte heer, mevrouw,      Bedankt voor uw e-mail.    Helaas hebben we onvoldoende gegevens van u ontvangen    Hierdoor kunnen we uw e-mail ni...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Drechterland aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Wij hebben uw e-mail ontvangen, geregistreerd onder zaaknummer [1006757] en ter behandeling doorgestuurd naar de juiste medewer...
Zie de bijlage.   Met vriendelijke groet, Juridisch Medewerker 0228 352 352 [1][IMG] References Visible links 1. http://www.sed-organisati...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?