Gemeente Dronten

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw van Kalkeren, De gemeente Dronten heeft, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV, in besluit 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene p...
Geachte mevrouw Hamming,   U treft in de bijlage het besluit aan om uw verzoek buiten behandeling te stellen.   Met vriendelijke groet, name...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?