Gemeente Dronten

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   U treft in de bijlage het besluit aan om uw verzoek buiten behandeling te stellen.   Met vriendelijke groet, name...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?