Gemeente Druten

Een overheidsinstantie

1 vraag
Beste mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 hebben wij van u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen. Uw verzoek heef...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?