Gemeente Echt-Susteren

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Bijgaand treft u de beantwoording van uw vraag over aanvullende beleid / aanvullende regels ten aanzien van sekswe...
Geachte mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 2 juli jl., treft u bijgaand onze brief...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?