Gemeente Eersel

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Beste Sandra,   Ik heb het woo-verzoek van u in behandeling gekregen. Bezwaarmaker is momenteel in de gelegenheid gesteld om middels een zienswijz...
Geachte heer/mevrouw,   U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze react...
Controle rapporten van de gemeente
Antwoord van Gemeente Eersel aan Sandra Janssen op .

Succesvol.

Geachte heer/mevrouw,   U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze react...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om informatie volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek heeft...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?