Gemeente Elburg

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
De gemeente Elburg heeft geen aanvullende regels Met vriendelijke groet,   Arjan Bruijnes Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid Adviseur Cr...
Overlast
Antwoord van Gemeente Elburg aan Karin van unen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Unen, U heeft onze organisatie per mail via wob-knop.nl benaderd met een Wob-verzoek. De elektronische weg hebben wij voor Wob-v...
Overlast
Antwoord van Gemeente Elburg aan Karin van unen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevr. Van Unen, Wij willen uw vraag graag registreren in ons zaaksysteem en hebben hiervoor uw adresgegevens nodig. Zou u deze aan ons wille...
Overlast
Verzoek verzonden aan Gemeente Elburg door Karin van unen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Elburg, Enige tijd geleden kwam een meneer van handhaving bij mij in de winkel met een klacht over onze rekken die in de steeg staan...
Beste mevrouw Hamming, U heeft onze organisatie per mail via wob-knop.nl benaderd met een Wob-verzoek. De elektronische weg hebben wij voor Wob-verz...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?