Gemeente Elburg

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
De gemeente Elburg heeft geen aanvullende regels Met vriendelijke groet,   [naam] Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid Adviseur Crisisbehe...
Overlast
Antwoord van Gemeente Elburg aan Karin van unen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Unen, U heeft onze organisatie per mail via wob-knop.nl benaderd met een Wob-verzoek. De elektronische weg hebben wij voor Wob-v...
Overlast
Antwoord van Gemeente Elburg aan Karin van unen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevr. Van Unen, Wij willen uw vraag graag registreren in ons zaaksysteem en hebben hiervoor uw adresgegevens nodig. Zou u deze aan ons wille...
Overlast
Verzoek verzonden aan Gemeente Elburg door Karin van unen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Enige tijd geleden kwam een meneer van handhaving bij mij in de winkel met een klacht over onze rekken die in de steeg staan , nooit is hier een klacht...
Beste mevrouw Hamming, U heeft onze organisatie per mail via wob-knop.nl benaderd met een Wob-verzoek. De elektronische weg hebben wij voor Wob-verz...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?