Gemeente Elburg

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Beste mevrouw Hamming, U heeft onze organisatie per mail via wob-knop.nl benaderd met een Wob-verzoek. De elektronische weg hebben wij voor Wob-verz...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?