Gemeente Enschede

Een overheidsinstantie

9 Woo-verzoeken
Bomenregister gemeente Enschede
Verzoek verzonden aan Gemeente Enschede door Karin Vaneker op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Enschede, Voor onderzoeksdoeleinden heeft de gemeente Enschede mij medio 2021 beschikbaar gesteld: Plantwijs, leidraad beplantingske...
Besluit instelling blauwe zones parkeren Roombeek en Schuttersveld
Antwoord van Gemeente Enschede aan Geert Haisma op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw,   Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde ontvangen is. Dit is een geautomatiseerd beri...
Inzage documenten dienstwoning
Antwoord van Gemeente Enschede aan Kelda mirza op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw,   Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde ontvangen is. Dit is een geautomatiseerd beri...
Coronaboete horeca
Antwoord van Gemeente Enschede aan Baki Polat op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde ontvangen is. Dit is een geautomatiseerd beri...
Geachte heer, mevrouw,   Hierbij bevestigen wij dat uw mail aan de Gemeente Enschede in goede orde ontvangen is. Dit is een geautomatiseerd beri...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?