Gemeente Ermelo

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste heer, mevrouw, Op 1 november 2022 heeft u een verzoek gestuurd in het kader van de Wet open overheid. U vraagt in dit verzoek om aanvullende re...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand stuur ik u het besluit van het college van b&w van Ermelo inzake uw Wob-verzoek van 2 juni 2020. Met vriendelijke...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?