Gemeente Gulpen-Wittem

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mw. Van Kalkeren, Naar aanleiding van onderstaande email kan ik berichten dat er naast de regels uit de APV in de gemeente Gulpen-Wittem geen a...
Geachte mevrouw Hamming, Naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid vanĀ  bestuur d.d. 2 juni 2020 treft u bijgaand onze brief a...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?