Gemeente Haaksbergen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Haaksbergen aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, Wij hebben uw bericht ontvangen en doorgezonden naar een van onze medewerkers. Bij alle correspondentie s.v.p. het onderstaande...
Deze e-mail is geregistreerd onder: Zaaknummer Z/20/016575 / Kenmerk D-092966 Geachte mevrouw Hamming, Omdat wij geen postadres van u hebben, ontv...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?