Gemeente Haarlemmermeer

Een overheidsinstantie

10 Woo-verzoeken
briefwisseling gemeente Haarlemmermeer en Bouwinvest inzake beglazing balkons.
Antwoord van Gemeente Haarlemmermeer aan P. Reus op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte heer of mevrouw Reus,   U heeft een Woo verzoek ingediend, maar het is ons niet duidelijk welke informatie u exact wenst te ontvangen. U h...
Verzoek tot informatie over vindplaats van relevante informatie.
Antwoord van Gemeente Haarlemmermeer aan Ansje Roozeboom op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Roozenboom, In de bijlage treft u een brief aan. Dit document is bij ons bekend onder zaaknummer 4916324. Als u vragen heeft, neemt u...
Het weghalen van bloemen, kaarsen e.d. Bij verzetsmonument
Antwoord van Gemeente Haarlemmermeer aan E. Reijm op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Reijm, Brieven hoeven niet aangetekend te worden verstuurd. Zoals op de website van de gemeente staat: "Een verzoek om informatie vra...
Parkeren auto
Antwoord van Gemeente Haarlemmermeer aan Hans schouten op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.   Met vriendelijke groet, Gemeente Haarlemmer...
Parkeren auto naast woning
Antwoord van Gemeente Haarlemmermeer aan Hans schouten op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw,   Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt in behandeling genomen.   Met vriendelijke groet, Gemeente Haarlemmer...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?