Gemeente Haarlemmermeer

Een overheidsinstantie

9 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 1 november 2022 hebt u een e-mail gestuurd naar de gemeente Haarlemmermeer. U wilt graag weten welke wetgeving...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?