Gemeente Heerhugowaard

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte heer/ mevrouw S. Donga,   In uw mail van 9 november 2021, verzocht u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage te verle...
Geachte mevrouw Hamming   Naar aanleiding van uw WOB-verzoek van 2 juni 2020 berichten wij u het volgende.   Er zijn twee stukken waarop gehei...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?