Gemeente Helmond

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Op 2-11-2022 hebben wij uw verzoek van 1-11-2022 om in formatie ontvangen. U vraagt of er naast de regels uit hoof...
Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Helmond
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Helmond door Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap op .

Succesvol.

Inmiddels heb ik de informatie ontvangen. Het bezwaar wordt ingetrokken en mijn verzoek kan worden afgehandeld. Hoogachtend, Leo Dubbelaar, secret...
Opbrengst papiercontainers gemeente Helmond
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Ad van den Brand op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Ik wil graag weten wat de opbrengst is van het ophalen van de papiercontainers, kost het de gemeente geld of is er sprake van een positieve opbrengst....
Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: reactie op verzoek vanuit regio RIB 041 Bijlage Prestatieafspraken 2021 20...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van 2 juni 2020, waarbij u met een beroep op de Wet openbaarhe...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform Investico en De Groene Amst...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?