Gemeente Helmond

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Opbrengst papiercontainers gemeente Helmond
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Ad van den Brand op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Helmond, Ik wil graag weten wat de opbrengst is van het ophalen van de papiercontainers, kost het de gemeente geld of is er sprake va...
Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: reactie op verzoek vanuit regio RIB 041 Bijlage Prestatieafspraken 2021 20...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van 2 juni 2020, waarbij u met een beroep op de Wet openbaarhe...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Helmond, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?