Gemeente Helmond

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Helmond
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geachte Gemeente Helmond, Ik ben op zoek naar scans van de B&W-besluitformulieren met datum besluit tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten in de...
Opbrengst papiercontainers gemeente Helmond
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Ad van den Brand op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Helmond, Ik wil graag weten wat de opbrengst is van het ophalen van de papiercontainers, kost het de gemeente geld of is er sprake va...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Helmond door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Helmond, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?