Gemeente Helmond

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van 2 juni 2020, waarbij u met een beroep op de Wet openbaarhe...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?