Gemeente Heumen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste mevrouw Van Kalkeren, Door persoonlijke omstandigheden is het helaas niet gelukt om eerder te reageren, waarvoor mijn excuses. Naar aanleiding...
Geachte mevrouw Hamming, Inleiding Op 2 juni 2020 heeft u een niet ondertekend e-mail bericht naar de gemeente Heumen gezonden. In uw e-mail verzoekt...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?