Gemeente Hilversum

Een overheidsinstantie

10 Woo-verzoeken
Geachte heer Van Drunen, U hebt op 28 maart 2021 per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inzake het proje...
Woo-Verzoek tot openbaar maken van Omgevingsvergunning 's-Gravelandseweg 70 en 72
Antwoord van Gemeente Hilversum aan Molenaar op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Molenaar,   Hierbij zend ik u de door u gevraagde stukken toe. Via onderstaande links kunt u de stukken tot 4 februari 2023 downloade...
Beste mevrouw Van Kalkeren, De regelgeving voor sekswerk staat inderdaad in onze APV. Daarnaast hebben wij regionaal prostitutiebeleid. Dit beleid is...
Berekening inkomens toetsing energietoeslag.
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Hilversum door Andries Feith op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Het termijn voor mijn WOO verzoek is bijna verstreken. Voorkom dat er een proces ingebrekestelling moet worden opgestart. Let op! Ik vraag in mijn...
Opvang/huisvesting (Oekraïense) vluchtelingen/asielzoekers/statushouders.
Antwoord van Gemeente Hilversum aan K. Stuivenberg op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Graag verwijs ik u naar het besluit met stukken zoals verstuurd naar het adres @onshilversum.nl op 26 september 2022
Afwijzen demonstratie 19 december 2020
Antwoord van Gemeente Hilversum aan M. Ooijen op .

Afgewezen

Geachte mevrouw Ooijen,   Naar aanleiding van onderstaande e-mail kan ik u als volgt berichten.   Ik stel vast dat u geen gehoor heeft gegeven...
onterecht geheven gemeentelijke belastingen joodse inwoners Hilversum
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilversum door Janke Ybema-Greidanus op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Aan de Gemeente Hilversum, Geachte heer, mevrouw, Ik wens graag volledige informatie over het volgende ontvangen: Juridische procedures (van inge...
Notulen en vergader stukken van Versa Welzijn
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Hilversum door Ron Stomphorst op .

In afwachting van interne heroverweging.

Graag zo spoedig mogelijk beantwoorden, en nog een vraag waarom gaat dit digitaal en kon dit Wob niet digitaal worden aangevraagd en moest ik dit wob v...
Geachte mevrouw Hamming, U hebt op 2 juni 2020 onderstaand Wob-verzoek ingediend. Wij berichten u als volgt hierover. Wij beschikken over de informat...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilversum door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform Investico en De Groene Amst...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?