Gemeente Hilversum

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
Opvang/huisvesting (Oekraïense) vluchtelingen/asielzoekers/statushouders.
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilversum door K. Stuivenberg op .

In afwachting van een antwoord.

Aan het college van burgemeesters en wethouders van de Gemeente Hilversum Betreft: Verzoek om informatie op grond van WOO, Wet Open Overheid. Geacht...
onterecht geheven gemeentelijke belastingen joodse inwoners Hilversum
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilversum door Janke Ybema-Greidanus op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Aan de Gemeente Hilversum, Geachte heer, mevrouw, Ik wens graag volledige informatie over het volgende ontvangen: Juridische procedures (van inge...
Bescheidene over het project de kleine spoorbomen
Antwoord van Gemeente Hilversum aan Mike van Drunen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Van Drunen, U hebt op 28 maart 2021 per e-mail een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inzake het proje...
Notulen en vergader stukken van Versa Welzijn
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Hilversum door Ron Stomphorst op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente Hilversum, Graag zo spoedig mogelijk beantwoorden, en nog een vraag waarom gaat dit digitaal en kon dit Wob niet digitaal worden aan...
Afwijzen demonstratie 19 december 2020
Antwoord van Gemeente Hilversum aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Ooijen,   Naar aanleiding van onderstaande e-mail kan ik u als volgt berichten.   Ik stel vast dat u geen gehoor heeft gegeven...
Geachte mevrouw Hamming, U hebt op 2 juni 2020 onderstaand Wob-verzoek ingediend. Wij berichten u als volgt hierover. Wij beschikken over de informat...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilversum door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Hilversum, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platfo...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?