Gemeente Hoeksche Waard

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   U heeft op 2 juni 2020 per e-mailbericht een verzoek om informatie ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestu...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?