Gemeente Hoogeveen

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Bericht van SWO De Wolden Hoogeveen [1]Zivver logo   Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: Opschorting beslistermijn Woo-verz...
Geachte heer/mevrouw,   Hierbij ontvangt u uw ontvangstbevestiging. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.   Met vriendelijke groet,...
Geachte Gemeente Hoogeveen, Graag willen we alle informatie betreffende de verkoop van grond aan Post.nl aan de Buitenvaart. We willen graag inzage i...
Geachte Gemeente Hoogeveen, Graag willen we alle informatie betreffende de verkoop van grond aan Post.nl aan de Buitenvaart. We willen graag inzage i...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Hoogeveen aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Bericht van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen [1]Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen logo   Nieuw beveiligd bericht van Ruben de...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek aan Gemeente Hoogeveen door Liset Hamming. Aantekening door Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

[Op 10 juli 2020 ontving ik dit bericht per e-mail van de gemeente Hoogeveen. Neem contact op met gemeentegeheimen@lisethamming.nl, via https://forms.g...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?