Gemeente Hoorn

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Hoorn aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

    Met vriendelijke groet, Nieuwe Steen 1  |  Postbus 603  |  1620 AR Hoorn T 0229 252200  |  [1]www.hoorn.nl  [2]www.stadvandegoudeneeuw.nl ...
Geachte heer Staal,   U heeft op 28 februari een WOB-verzoek bij de gemeente Hoorn ingediend. U verzoekt om gegevens over exploitatievergunningen...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?