Gemeente Houten

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Woo-verzoek heroverweging Windpark Goyerbrug
Antwoord van Gemeente Houten aan Maarten Venderbosch op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Bijgaand stuur ik u per e-mail en per post een verdagingsbericht inzake uw Woo-verzoek aan de gemeente Houten.   Met...
Afspraken en financiele bijdragen De Grote Geer gelegen aan de Snoeksloot 52-54 te Houten
Antwoord van Gemeente Houten aan clm majoor op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Goedendag heer, mevrouw,   Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij nemen deze met de grootste zorg in behandeling.   Met vriend...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Houten aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij treft u het besluit met 23 bijlagen aan op uw Wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet,  ...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?