Gemeente Houten

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Woo-verzoek heroverweging Windpark Goyerbrug
Antwoord van Gemeente Houten aan Maarten Venderbosch op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Bericht van Gemeente Houten [1]Zivver logo   Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: Woo-besluit gemeente Houten [2]Gebruik o...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Houten aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij treft u het besluit met 23 bijlagen aan op uw Wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet,  ...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?