Gemeente IJsselstein

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Geellichttijd bij driekleurig verkeerslicht
Antwoord van Gemeente IJsselstein aan L. Rozendaal op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte L. Rozendaal, Over uw Woo-verzoek stellen wij u in kennis dat het Woo-verzoek is doorgezonden aan de provincie Utrecht. Ik verwijs u naar de...
Uw verificatiecode is 688398.
Uw verificatiecode is 380078.

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?