Gemeente Lochem

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren, 1 november 2022 stuurde u de gemeente een e-mail. U vraagt in uw bericht of de gemeente aanvullende regels heeft opges...
Beste mevrouw, Als bijlage bij deze e-mail vindt u een brief (zaaknummer 2020-174498) met eventuele bijlagen. Met vriendelijke groet, Gemeente L...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?