Gemeente Maasgouw

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Maasgouw door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Maasgouw aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw   Hierbij stuur ik u een ontvangstbevestiging van uw wob-verzoek van 2 juni 2020. Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor...
Beste heer Staal, Hierbij informeer ik u dat het college bij besluit van 20 mei 2014 de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken heeft af...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?