Gemeente Midden-Groningen

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Donaties en subsidies
Verzoek verzonden aan Gemeente Midden-Groningen door AH van der Veen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Bij deze wil ik graag een WOO verzoek indienen over de donaties en of subsidies van de stichting Dorpsraad Zuidbroek. Hoogachtend, AH van der Veen...
Geachte mevrouw van Kalkeren, Voor de reactie op uw Woo-verzoek verwijs ik u naar de brief in de bijlage. Met vriendelijke groet, Judith Moet Juridi...
Naar de publiekrechtelijk rechtspersonen en de openbare lichamen met een rechtspositie.
Verzoek verzonden aan Gemeente Midden-Groningen door AH van der Veen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Wij willen de namen van de personen weten die beslist hebben over het besluit van het plaatsen van 500 asielzoekers in het van der Valk complex te Zuid...
Geachte mevrouw Verstappen,   In bovenvermeld dossier zend ik u bijgaande brief. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud.   Vertrouwende u...
Navraag woonvergunning ivm overlast buurt.
Antwoord van Gemeente Midden-Groningen aan Anja op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Zanten,   In bovenvermeld dossier zend ik u bijgaande brief. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud.   Vertrouwende u...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Midden-Groningen door Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

________________________________________ Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen. Meer informatie over de Wob-Knop...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?