Gemeente Midden-Groningen

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Naar de publiekrechtelijk rechtspersonen en de openbare lichamen met een rechtspositie.
Verzoek verzonden aan Gemeente Midden-Groningen door AH van der Veen op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Midden-Groningen, Wij willen de namen van de personen weten die beslist hebben over het besluit van het plaatsen van 500 asielzoeker...
Geachte mevrouw Verstappen,   In bovenvermeld dossier zend ik u bijgaande brief. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud.   Vertrouwende u...
Navraag woonvergunning ivm overlast buurt.
Antwoord van Gemeente Midden-Groningen aan Anja op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Zanten,   In bovenvermeld dossier zend ik u bijgaande brief. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud.   Vertrouwende u...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Midden-Groningen door Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

________________________________________ Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen. Meer informatie over de Wob-Knop...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?