Gemeente Noardeast-Fryslan

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Geachte heer/mevrouw,   Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.   Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via onder...
Geachte heer/mevrouw,   Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.   Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via onder...
Geachte heer/mevrouw,   U hebt aan ons via de e-mail een verzoek om informatie gestuurd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Bij de geme...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?