Gemeente Noardeast-Fryslan

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Geachte heer/mevrouw, Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via onderstaande...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Noardeast-Fryslan aan Sinsia van Kalkeren op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Kalkeren, Bij e-mail van 3 november 2022 hebben wij u laten weten dat wij uw Woo-verzoek aan de gemeente Noardeast-Fryslân hebbe...
Geachte heer/mevrouw,   Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.   Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via onder...
Geachte heer/mevrouw,   Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.   Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via onder...
Geachte heer/mevrouw,   U hebt aan ons via de e-mail een verzoek om informatie gestuurd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Bij de geme...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?