Gemeente Noordenveld

Een overheidsinstantie

26 Woo-verzoeken
Openbarw wegen Oosterduinen
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Dank na voor de informatie. Maar klopt de informatie wel? Hoogachtend, T. Jansen
Woo verzoek over rapport Bugelhajema Dubbelbestemming
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen op mijn Woo verzoek, Wanneer kan ik een antwoordv an u verwachten, Of wacht u op de ingebrekestelling?...
Hallo,   Op dit moment ben ik afwezig, maandag 22 mei 2023 ben ik weer aanwezig.   Met vriendelijke groet, Rik Koster      
Handhaving op illegale bouwwerken
Antwoord van Gemeente Noordenveld aan J. Vogel op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Hallo,   Op dit moment ben ik afwezig, donderdag 31 augustus 2023 ben ik weer aanwezig.   Met vriendelijke groet, Rik Koster  
  Dag mevrouw Onneweer,   In uw Woo verzoeken van 15 mei en 6 juni heeft u stukken opgevraagd rondom het besluit tot gemengde huisvesting van st...
Deelsubsidie toegekend augustus 2022
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

Tot op heden heb ik nog geen antwoord gekregen op het Woo verzoek, Dit Woo verzoek is niet samengevoegd met het andere Woo verzoek. Verzoek u voor 5...
Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een automatische reactie. Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste...
Omnummering in de Oosterduinen
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

zoals ik per mail geantwoord hebt, duurt medio december te lang .en op het voorstel septenber geen antwoordt van u ontvangen op de mail. Dus ga me be...
Ingebrekestelling verstuurd op 26 mei 2023 aan de gemeente
Correspondentie Noaberhof/Knarrenhof
Antwoord van Gemeente Noordenveld aan Erwin Hagenauw op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een automatische reactie. Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste...
verzoek omnummering straatnamen en huisnummers Oosterduinen vanaf 2017
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

U heeft mij gevraagd dit Woo verzoek in te trekken. Dat heb ik overwogen en nu gedaan. Dit daar u mij vandaag de informatie heeft gegeven op de vrage...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Noordenveld door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Slechte middenweg
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

Via de post afgerond.

Geachte Jaap Zwiers, We hebben een goed telefonisch gesprek met elkaar gehad. U heeft de de papieren per post naar mij opgestuurd. Jammer genoeg wa...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?