Gemeente Oegstgeest

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste mevrouw van Kalkeren, Naast artikel 3 in onze APV zijn er geen andere of aanvullende regels vastgesteld omtrent sekswerk. Ik ga er vanuit uw vraa...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand zend ik u het antwoord op uw verzoek om informatie ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)....

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?