Gemeente Oisterwijk

Een overheidsinstantie

25 Woo-verzoeken
Beste heer Huijzer,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim...
Beste mevrouw Moen,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim...
Streekpark Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan J.H.Maas op .

Afgewezen

Beste heer/mevrouw Maas,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet,...
Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan F smit op .

Afgewezen

Beste heer Smit,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim L...
Informatie streekpark klein oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan Eric de Bie op .

Afgewezen

Beste heer De Bie,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim...
Beste heer/mevrouw Essed,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet...
Camping streekpark Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan C Gooijer op .

Afgewezen

Beste heer/mevrouw Gooijer-Couwenberg,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vrien...
Communicatie gemeente Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan Rob Grandia op .

Afgewezen

Beste heer Grandia,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Ti...
Beste heer/mevrouw Karssemakers,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijk...
Beste heer/mevrouw Grimmelius,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke...
Beste mevrouw Bal,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim L...
Beste heer/mevrouw Grimmelius,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke...
Beste heer Krummel,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim...
Beste heer/mevrouw Molthoff,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groe...
Beste heer/mevrouw Molthoff,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groe...
Herstructurering Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan Ingrid van Rooij op .

Afgewezen

Werkt dit email adres? [1]Website Omroepbrabant Wim Heesterbeek​ Researchredacteur [2][mailadres] [3]06 - 51109811 Omroep Brabant   |   Science ...
Beste heer De Ruiter,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Ti...
Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan helma sleutjens op .

Afgewezen

Beste mevrouw Sleutjens en de heer De Jong,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met...
Beste mevrouw Sier,   In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke groet, Tim...
Alle informatie betreft het onderhoud Staalbergven
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan M. Bruins Slot op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Bruins Slot, Op 15 maart 2023 ontvingen wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid. De nadere toelichting hierop vindt u in de br...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Oisterwijk door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Aanwijsbeschikkingen gemeentelijke monumenten Oisterwijk vanaf 1997
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Oisterwijk door Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt. Ik dien bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'Aanwijsbeschikki...
Beste mevrouw Karssemakers,     In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw Wob-verzoek aan.   Met vriendelijke gro...
Wob verzoek inzake Principeverzoek herstructurering Streekpark klein Oisterwijk
Verzoek verzonden aan Gemeente Oisterwijk door N. ESsed op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Betreft: WOB-verzoek inzake Principeverzoek herstructurering Streekpark klein Oisterwijk/ alle communicatie tussen Streekpark klein Oisterwijk C.V./cam...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlagen vindt u een reactie op uw verzoek. Met vriendelijke groet, René Wesel Juridisch adviseur Gemeente Oister...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?