Gemeente Ooststellingwerf

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Goedemorgen, Op dinsdag 1 november 2022 heeft u ons onderstaande mail gestuurd. Binnen de gemeente Ooststellingwerf zijn er geen aanvullende regels n...
Geachte mevrouw Hamming,   Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage bij deze email   Met vriendelijke groet,   De behandelend ambtenaar....

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?