Gemeente Ouder-Amstel

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Ouder-Amstel door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte mevrouw Hamming {} , De stukken waar u om heeft verzocht zijn al eerder openbaar gemaakt. U ontvangt hierbij een afschrift van stukken. Te...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?