Gemeente Ouder-Amstel

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming {} , De stukken waar u om heeft verzocht zijn al eerder openbaar gemaakt. U ontvangt hierbij een afschrift van stukken. Te...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?