Gemeente Purmerend

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Op dinsdag 1 november hebben wij van u een e-mail ontvangen met de vraag of er bij de gemeente Purmerend nog aanvu...
Toeslagenaffaire
Verzoek verzonden aan Gemeente Purmerend door Pieter van Crooswijk op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Alle communicatie over (347)gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Zowel ambtenaren onderling als met externen. Graag over de periode 2019-heden....
Woningcorporaties vergunningen
Verzoek verzonden aan Gemeente Purmerend door Pieter van Crooswijk op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Ik ontvang graag alle communicatie met alle woningcorporaties. Ook interne documenten als interne communicatie (alle soorten) tussen ambtenaren ontvan...
paaltjes stoep Martin Luther Kingweg ter hoogte van huisnummer 23
Verzoek verzonden aan Gemeente Purmerend door Danielle Mortier op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Hierbij wil ik graag alle documentatie hebben omtrent de klachten die er zijn over auto's welke geparkeerd staan op de oprit ter hoogte van huisnummer...
Geacht college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt ondergetekende,...
Geacht college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt ondergetekende,...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u van ons een brief. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud hiervan.   met vriendelijke gro...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?