Gemeente Purmerend

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
paaltjes stoep Martin Luther Kingweg ter hoogte van huisnummer 23
Verzoek verzonden aan Gemeente Purmerend door Danielle Mortier op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Purmerend, Hierbij wil ik graag alle documentatie hebben omtrent de klachten die er zijn over auto's welke geparkeerd staan op de op...
Geacht college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt ondergetekende,...
Geacht college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoekt ondergetekende,...
Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u van ons een brief. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud hiervan.   met vriendelijke gro...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?