Gemeente Putten

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Beste mevrouw van Kalkeren, Hierbij doe ik u in de bijlage het antwoord op uw Woo-verzoek met referentie aanvullingen op de APV met betrekking tot s...
Afhandeling bomenkap Krachtighuizerweg 40
Antwoord van Gemeente Putten aan Arthur Gerritsen op .

Succesvol.

Beste meneer Gerritsen, In de bijlage treft u aan de informatie waar u om heeft gevraagd. Is dit voldoende informatie voor u? Met vriendelijke gro...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Putten aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Mevrouw L. Hamming Uw brief van / uw kenmerk Zaaknummer: 1175536 Afdeling DV/Serviceportaal Doorkiesnummer (0341) 359 685 Onderwerp Ontvangst...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?