Gemeente Renswoude

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Hierbij ons besluit op uw Woo-verzoek. Met vriendelijke groet, Alexander de Lange Functioneel beheerder Djuma...
Geachte heer/mevrouw , U heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college van burgemeester en wethouders van Ren...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?