Gemeente Roermond

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
[1]Logo Gemeente Roermond Beste Sinsia van Kalkeren,   De regels omtrent sekswerk staan vermeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke vero...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Roermond aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

[1]Logo Gemeente Roermond Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij doe ik u een reactie op uw Wob-verzoek toekomen.   Met vriendelijke groet,  ...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?