Gemeente Rucphen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste mevrouw van Kalkeren, Wij hebben naast de bepalingen in hoofdstuk 3 van de APV geen aanvullende regels m.b.t sekswerk. Met vriendelijke groet...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Rucphen aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming, Op 2 juni jl. heeft u een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Uw verzoek heeft betrekkin...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?