Gemeente s-Hertogenbosch

Een overheidsinstantie

24 Woo-verzoeken
Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Jaarrapportage gegegevensbescherming (AVG)
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door F. Hornman op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Hierbij verzoek ik u mij te informeren over het al dan niet bestaan van een rapportage over gegevensbescherming van...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Plannen vervanging asfalt Bosche Broek
Verzoek aan Gemeente s-Hertogenbosch door Koen van Turnhout. Aantekening door Tim Staal op .

Succesvol.

Beste heer Van Turnhout, Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn....
Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Tom Kremers op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Rosmalen, 25 augustus 2022 Betreft: Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg Geachte...
Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Ik wil dat Gemeente s-Hertogenbosch mijn verzoek documentatie, informatie en besluitvorming, omtrent Minitopia en co...
“nulsituatie” 2004 woonboten Ertveldplas.
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Parcival Weijnen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte omgevingsvergunning, Dank voor het bericht en het in behandeling nemen van mijn verzoek. Ik had twee woo-verzoeken opgestuurd. Deze en een v...
Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Graag ontvang ik van u het volgende document: 1) "Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de...
vergunningen Libema/Camping het Dierenbos
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan M.Starreveld op .

Gedeeltelijk succesvol.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Wob-verzoek pand Hildebrandstraat 8 gegevens financieel onderzoek en informatie FIU
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Yannick Quint op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Client dhr L.A. van Deursen geboren op 28 september 1967 is sinds 2013 samen met zijn partner eigenaar van de VOF S...
WOB verzoek ontvangsten en besteding Jetta Klijnsma gelden 2021, 2020, 2019 en 2018
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door Chris de Vries op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Ik wil u er nogmaals op wijzen dat u nalatig bent in het tijdig antwoorden op het WOB verzoek. Ik geef u nog 5 werk...
Kosten Bijzondere Bijstand mentorschap en bewindvoering
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Mieke Broek van den op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Ondanks dat jullie aangeven dat alles digitaal verloopt, heb ik op 21 december een brief ontvangen. De brief is heel...
Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Ad Arens op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvormin...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag een antwoord op mijn verzoek om openbaarheid, waarom wij als omwonende niets wisten wat wij voor onze deur k...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Omgevingsvergunning en beleidsstukken opvang daklozen in 't Zand Zuid
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan Paul Oostveen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Huiszoekingsbevel voor inval door gemeente Den Bosch en politie
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door jjm Ploegmakers op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, De wettelijke termijn voor het beslissen op mijn WOB-verzoek is verstreken. Ik vraag u daarom dringend om alsnog b...
Huiszoekingsbevel voor inval door gemeente Den Bosch en politie
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door jjm Ploegmakers op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, De wettelijke termijn voor het beslissen op mijn WOB-verzoek is verstreken. Ik vraag u daarom dringend om alsnog bi...
Geachte heer Siemers, U hebt ons via de website Wob-knop.nl een e-mail gezonden. Wij hebben (gezien het bijzondere e-mailadres: [1][Wob #419 e-mail]...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte gemeente 's Hertogenbosch, Hartelijk dank voor uw snelle reactie op mijn Wob-verzoek. Mijn excuses voor mijn late reactie. U geeft aan dat...
Geachte heer/ mevrouw   Op 28 februari is door Tim Staal via de wob-knop een verzoek ingediend met bovenvermeld kenmerk.   Het besluit met bet...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?