Gemeente s-Hertogenbosch

Een overheidsinstantie

25 Woo-verzoeken
Inzage besluitvorming omtrent opgelegde combi regeling
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan GJ Kettelarij op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
“nulsituatie” 2004 woonboten Ertveldplas.
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan Parcival Weijnen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Zie bijlage.   Met vriendelijke groet,   José Heesakkers Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadsontwikkeling Afdeling VTH Omgevingswet   [1][ma...
Jaarrapportage gegegevensbescherming (AVG)
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan F. Hornman op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hornman, Zie het besluit op uw verzoek en de gevraagde documenten in de bijlage. Groeten, Arjan Kieboom Functionaris Gegevensbescher...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Plannen vervanging asfalt Bosche Broek
Verzoek aan Gemeente s-Hertogenbosch door Koen van Turnhout. Aantekening door Tim Staal op .

Succesvol.

Beste heer Van Turnhout, Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn....
Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Tom Kremers op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Rosmalen, 25 augustus 2022 Betreft: Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg Geachte heer/mevrouw, Door middel van dit...
Ik wil dat Gemeente s-Hertogenbosch mijn verzoek documentatie, informatie en besluitvorming, omtrent Minitopia en contracten met Stichting Minitopia/ R...
Graag ontvang ik van u het volgende document: 1) "Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 19 januari 1995,...
vergunningen Libema/Camping het Dierenbos
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan M.Starreveld op .

Gedeeltelijk succesvol.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Wob-verzoek pand Hildebrandstraat 8 gegevens financieel onderzoek en informatie FIU
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Yannick Quint op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Client dhr L.A. van Deursen geboren op 28 september 1967 is sinds 2013 samen met zijn partner eigenaar van de VOF Sun en Beautysalon Sine, ingeschreven...
WOB verzoek ontvangsten en besteding Jetta Klijnsma gelden 2021, 2020, 2019 en 2018
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door Chris de Vries op .

In afwachting van interne heroverweging.

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat u nalatig bent in het tijdig antwoorden op het WOB verzoek. Ik geef u nog 5 werkdagen de tijd om het verzoek op te v...
Kosten Bijzondere Bijstand mentorschap en bewindvoering
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Mieke Broek van den op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Ondanks dat jullie aangeven dat alles digitaal verloopt, heb ik op 21 december een brief ontvangen. De brief is heel raar afgedrukt. Logo boven en onde...
Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Ad Arens op .

Termijn ruimschoots verstreken.

hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvorming omtrent de voorgenomen bouw van 3...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag een antwoord op mijn verzoek om openbaarheid, waarom wij als omwonende niets wisten wat wij voor onze deur k...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Omgevingsvergunning en beleidsstukken opvang daklozen in 't Zand Zuid
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan Paul Oostveen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Huiszoekingsbevel voor inval door gemeente Den Bosch en politie
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door jjm Ploegmakers op .

In afwachting van interne heroverweging.

De wettelijke termijn voor het beslissen op mijn WOB-verzoek is verstreken. Ik vraag u daarom dringend om alsnog binnen 1 week mijn verzoek te honorer...
Huiszoekingsbevel voor inval door gemeente Den Bosch en politie
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door jjm Ploegmakers op .

In afwachting van interne heroverweging.

De wettelijke termijn voor het beslissen op mijn WOB-verzoek is verstreken. Ik vraag u daarom dringend om alsnog binnen 1 week mijn verzoek te honorer...
Geachte heer Siemers, U hebt ons via de website Wob-knop.nl een e-mail gezonden. Wij hebben (gezien het bijzondere e-mailadres: [1][Wob #419 e-mail]...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte gemeente 's Hertogenbosch, Hartelijk dank voor uw snelle reactie op mijn Wob-verzoek. Mijn excuses voor mijn late reactie. U geeft aan dat...
Geachte heer/ mevrouw   Op 28 februari is door Tim Staal via de wob-knop een verzoek ingediend met bovenvermeld kenmerk.   Het besluit met bet...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?