Gemeente s-Hertogenbosch

Een overheidsinstantie

21 Woo-verzoeken
Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Tom Kremers op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Rosmalen, 25 augustus 2022 Betreft: Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg Geachte...
“nulsituatie” 2004 woonboten Ertveldplas.
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Parcival Weijnen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte omgevingsvergunning, Dank voor het bericht en het in behandeling nemen van mijn verzoek. Ik had twee woo-verzoeken opgestuurd. Deze en een v...
Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Graag ontvang ik van u het volgende document: 1) "Bestemmingsplan Het Ertveld 1e Herziening, vastgesteld door de...
Wob-verzoek pand Hildebrandstraat 8 gegevens financieel onderzoek en informatie FIU
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Yannick Quint op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Client dhr L.A. van Deursen geboren op 28 september 1967 is sinds 2013 samen met zijn partner eigenaar van de VOF S...
WOB verzoek ontvangsten en besteding Jetta Klijnsma gelden 2021, 2020, 2019 en 2018
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door Chris de Vries op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Ik wil u er nogmaals op wijzen dat u nalatig bent in het tijdig antwoorden op het WOB verzoek. Ik geef u nog 5 werk...
Kosten Bijzondere Bijstand mentorschap en bewindvoering
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Mieke Broek van den op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, Ondanks dat jullie aangeven dat alles digitaal verloopt, heb ik op 21 december een brief ontvangen. De brief is heel...
Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Ad Arens op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvormin...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag een antwoord op mijn verzoek om openbaarheid, waarom wij als omwonende niets wisten wat wij voor onze deur k...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Geachte Gemeente 's-Hertogenbosch, Graag wil ik weten hoe dit besluit tot stand is gekomen en waarom directe omwonende (5 meter) dit niet wisten hoe...
Omgevingsvergunning en beleidsstukken opvang daklozen in 't Zand Zuid
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan Paul Oostveen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Huiszoekingsbevel voor inval door gemeente Den Bosch en politie
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door jjm Ploegmakers op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, De wettelijke termijn voor het beslissen op mijn WOB-verzoek is verstreken. Ik vraag u daarom dringend om alsnog b...
Huiszoekingsbevel voor inval door gemeente Den Bosch en politie
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente s-Hertogenbosch door jjm Ploegmakers op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, De wettelijke termijn voor het beslissen op mijn WOB-verzoek is verstreken. Ik vraag u daarom dringend om alsnog bi...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?