Gemeente Schiedam

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
Alle gegevens met betrekking tot hoe ik behandeld ben,fsv,werk en inkomen
Verzoek aan Gemeente Schiedam door Zeynep Kurt. Aantekening door Tim Staal op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste mevrouw Kurt, Uw verzoek betreft uw persoonlijke gegevens en een AVG-verzoek. De Woo-Knop is eigenlijk niet geschikt voor zulke verzoeken omdat...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Bijgaand de reactie op uw Woo-verzoek en de aanvullende regels waarom u verzocht heeft.   Met vriendelijke gro...
Besluitvorming bestemmingsplan nieuw Mathenesse
Antwoord van Gemeente Schiedam aan Peter Visser op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Visser, Hartelijk dank voor uw bericht, waarin u om informatie aangaande de Besluitvorming bestemmingsplan Nieuw Mathenesse vraagt. Uw...
Geachte mevrouw, heer Van der Linden,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.     Met vriendelijke groete...
Vergunning Coffeeshop
Antwoord van Gemeente Schiedam aan CSH Barbe op .

Afgewezen

Geachte mevrouw Barbe,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 12 november 2020.     Met vriendelijke groeten,   Team...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op 2 juni 2020 een informatieverzoek  inge...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Schiedam door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform Investico en De Groene Amst...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?