Gemeente Schiedam

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw, heer Van der Linden,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.     Met vriendelijke groete...
Vergunning Coffeeshop
Antwoord van Gemeente Schiedam aan CSH Barbe op .

Afgewezen

Geachte mevrouw Barbe,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 12 november 2020.     Met vriendelijke groeten,   Team...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op 2 juni 2020 een informatieverzoek  inge...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Schiedam door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Schiedam, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platfor...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?