Gemeente Schiedam

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Bijgaand de reactie op uw Woo-verzoek en de aanvullende regels waarom u verzocht heeft.   Met vriendelijke gro...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?