Gemeente Schiedam

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw, heer Van der Linden,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 3 oktober 2020.     Met vriendelijke groete...
Vergunning Coffeeshop
Antwoord van Gemeente Schiedam aan CSH Barbe op .

Afgewezen

Geachte mevrouw Barbe,     Bijgaand ontvangt u een reactie op uw mailbericht van 12 november 2020.     Met vriendelijke groeten,   Team...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op 2 juni 2020 een informatieverzoek  inge...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?