Gemeente Sint Anthonis

Een overheidsinstantie

1 vraag
Beste mevrouw Hamming,   U ontvangt hierbij de reactie van de gemeente Sint Anthonis op uw  verzoek op basis van de Wob d.d. 3 juni 2020.   1....

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?