Gemeente Sint Anthonis

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Wij hebben, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van onze APV staat, geen aanvullende regels omtrent sekswerk.   Met v...
Beste mevrouw Hamming,   U ontvangt hierbij de reactie van de gemeente Sint Anthonis op uw  verzoek op basis van de Wob d.d. 3 juni 2020.   1....

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?