Gemeente Sluis

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Verslag/ notulen van het college d.d. 10-10-2023 inzake klachtafhandeling
Antwoord van Gemeente Sluis aan Maria Josefina Baeza op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Uw email is bij ons ontvangen en doorgestuurd ter behandeling. Met vriendelijke groeten, Gemeente Sluis -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Mar...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Sluis aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Uw email is bij ons ontvangen en doorgestuurd ter behandeling. Met vriendelijke groeten, Gemeente Sluis -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Sins...
Goedemorgen,   Hierbij ontvangt u bijgaande brief.   Met vriendelijke groeten, Gemeente Sluis 20.0012301 gemeentesLuis Uitgaande documente...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?