Gemeente Stein

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Geachte heer, mevrouw, Binnen de gemeente Stein zijn geen separate beleidsregels opgesteld ten aanzien van sekswerk. Wel is in het bestemmingsplan g...
Geachte mevrouw/heer Hermans,   U heeft op 12 juli 2020 een wobverzoek via e-mail bij de gemeente Stein ingediend.   Naar aanleiding hiervan d...
Geachte mevrouw Hamming,   U heeft op 2 juni 2020 een wobverzoek via e-mail bij de gemeente Stein ingediend.   Naar aanleiding hiervan delen w...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?